Interacción 2017 (Cancún - México)

Actas del XVIII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador Interacción 2017

ACM ISBN: 978-1-4503-5229-1/17/09 (PDF)

ICPS - Published by ACM

Editores

  • Juan Manuel González-Calleros
  • Cesar A. Collazos Ordoñez
  • Josefina Guerrero-García

Acta